[PL] Last Party 2017 to zlot miłośników Atari zorganizowany z okazji 20 rocznicy pierwszego copy-party w Opalenicy w 1997 r.

Zimowe edycje miały miejsce w latach 1997-2003. Dodatkowo w okresie 1999-2002 latem odbywało się Lato Ludzików a w 2006 Majówka. Czyni to Opalenicę miejscem, w którym zorganizowano najwięcej zlotów atarowskich w Polsce.

Last Party 2017 jest imprezą jednorazową, ale nie skupi się wyłącznie na wspominaniu dawnych czasów. Odbędą się tradycyjne konkursy na demo, intro, grafikę i muzykę na Atari.

Powiew nowości wprowadzony zostanie przez nowatorski system głosowania oraz możliwość uczestnictwa w konkursach dla atarowców z całego świata!

[EN] Last Party 2017 is an Atari party organised to celebrate the 20th anniversary of the first copy-party in Opalenica in 1997.

Winter editions were held in 1997-2003, additionally there was a Lato Ludzików summer party in 1999-2003 and a Majowka (May party) in 2006. It makes Opalenica a unique place with the highest number of Atari parties held in Poland.

Last Party 2017 is a one-time only event but it's not only focused on looking back at the old times. We'll have a regular demo, intro, graphic and music compos!

We accept remote entries and we will also allow remote voting for everyone who can't come to the party but would still like to support us by buying a ticket.


2017-11-20 18:35

[PL] Czy wiesz, że... w Opalenicy produkowano pierwszy polski motocykl Lech?

[EN] Did you know? Lech, the first Polish motorcycle, was made in Opalenica? D

FB


2017-11-17 19:05

[PL] Naszym sponsorem jest także Lotharek.

[EN] Our sponsor is Lotharek.

FB


2017-11-09 20:10

[PL] Nowy zespół, stare twarze

Z przyjemnością informujemy, że na Last Party będzie miał miejsce debiut nowo powstałej formacji Brothers in .ATRs, która wykona własne kompozycje, a także kilka utworów znanych z ośmiobitowego Atari. Jeśli już mowa o Atari, to komputer ten znajduje się w instrumentarium.

Chociaż sama nazwa nie jest nowa (a jej autorstwo przypisuje się pewnemu rzeszowskiemu koderowi), to jest to pierwsza próba zmierzenia się z nieco inną materią. Muzycy obiecują dobrą zabawę w rytm skocznych chiptunów i liczą na to, że roztańczona publiczność będzie bawiła się równie dobrze jak zespół.

[EN] A gig is confirmed!

We are happy to confirm, that Brothers in .ATRs - newly created band - will debut at the Last Party. The band will play some original songs as well as known 8 bits Atari tunes. Speaking of which, the Atari itself will surely be played on!

The band are planning to rock the floor with some chiptunes and is hoping that the dancing crowd will have a really good time.

FB


2017-11-07 13:23

[PL] Naszym pierwszym sponsorem jest Retronics.

[EN] Our first sponsor is Retronics.

FB


2017-10-18 02:35

[PL] Rocznicowe Last Party odbędzie się na Stadionie Miejskim w Opalenicy, który (wraz z sąsiednim hotelem) był bazą pobytową reprezentacji Portugalii podczas EURO 2012! Bawić się będziemy w ogrzewanej hali sportowej o wymiarach 10x40 m. Do dyspozycji będą także sleeping roomy oraz węzeł sanitarny. Stadion jest otoczony parkiem.

[EN] Last Party will take place at the Stadion Miejski (City Stadium) in Opalenica. This stadium (as well as the nearby hotel) was a camp base for the Portuguese football team during EURO 2012! We'll be partying in the sport hall (10 x 40 m). We'll have also a sleeping rooms and toilets/showers. There is a park around.

FB


2017-10-03 11:09

[PL] To nie jest lokowanie produktu :)

[EN] (We have been creating the best hosting for 20 years) This is not product placement :)

FB


2017-09-19 15:00

[PL] Pozostało dokładnie 100 dni do zlotu. Najwyższy czas opublikować regulamin konkursów!

 • Zasady ogólne:
  • aby dany konkurs się odbył, konieczne są minimum 3 prace co najmniej 2 autorów,
  • jeśli powyższa zasada nie zostanie spełniona, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kilku konkursów (z zastrzeżeniem, że przed prezentacją zostanie podane do którego konkursu została pierwotnie zgłoszona),
  • prace w konkursach muzycznych i graficzych muszą być autorskie, tj. nie mogą być przeróbkami prac innych autorów,
  • prace w konkursach muzycznych i graficzych winny być dostarczone w popularnych formatach (ew. jako pliki uruchamialne),
  • prace, które korzystają z pamięci rozszerzonej, muszą umożliwiać zmianę użytych banków - może to być realizowane np. przez "wybieraczkę", dodatkowy plik konfiguracyjny lub poprzez dodatkowy blok, który będzie zawierać numery banków (taki blok nie wlicza się do limitu długości pracy w konkursach, które zawierają takie ograniczenie),
  • instrukcje nielegalne procesora 6502 są... nielegalne,
  • Atari ma wspaniałą architekturę, która umożliwia współdziałanie różnych pamięci zewnętrznych i rozszerzeń - tworzenie prac, które nie działają z nimi nie jest zgodne z tym regulaminem,
  • prace winny mieć opis w pliku .txt, który zawiera co najmniej: tytuł pracy, nazwę konkursu do którego jest zgłoszona, autorów,
  • prace niespełniające powyższych kryteriów mogą zostać przeniesione do crazy compo,
  • zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że ma ona status freeware.
 • Demo Compo:
  • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB - 2 banki muszą pozostać dla SpartaDOS X).
 • VBXE Demo Compo:
  • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB - 2 banki muszą pozostać dla SpartaDOS X).
 • 16 KB Intro Compo:
  • limit długości pliku: 16 KB,
  • limit pamięci: 320 KB.
 • 256 B Intro Compo:
  • limit długości pliku: 256 B,
  • limit pamięci: 320 KB.
 • Music Compo:
  • czas trwania: do 3 minut.
 • Covox Compo:
  • czas trwania: do 3 minut.
 • Graphics Compo
 • VBXE Graphics Compo:
  • rozdzielczość do 336x240 pikseli, 256 kolorów.
 • Crazy Compo:
  • zaskocz nas! :)

[EN] Exactly 100 days to the party. It's the right time to publish the compo rules!

 • General rules:
  • at least three entries from at least two authors are required for the compo to go ahead,
  • if that's not the case, we reserve the right to merge the compos (however we'll let people know what compo particular entry was originally submitted to),
  • only original entries can be submitted to the music and graphic compos,
  • no covers, no remixes, no mash-ups,
  • music and graphics entries should be submitted in one of the popular formats (or as an executable file, but only if you really need!),
  • entries using the extended memory should allow us to choose the bank - it can be done by using a bank selector, additional config file or even by an extra block containing bank numbers (this block wont count against the file size in any size limited compos),
  • illegal 6502 instructions are... illegal,
  • Atari has a brilliant architecture that allows all sort of different expansions and extensions - submitting entries that won't work with them is against the rule,
  • entries should come with a .txt file including at least a name of the entry, compo this entry is submitted to and the author(s),
  • entries that don't meet the above-mentioned criteria may end up in a wild compo,
  • by submitting your entry you declare its freeware status.
 • Demo Compo:
  • memory limit: 1056 KB (64+992, 62 PortB banks, 2 banks need to be left for SpartaDOS X).
 • VBXE Demo Compo:
  • memory limit: 1056 KB (64+992, 62 PortB banks, 2 banks need to be left for SpartaDOS X).
 • 16 KB Intro Compo:
  • filesize limit: 16 KB,
  • memory limit: 320 KB.
 • 256 B Intro Compo:
  • filesize limit: yes, you guessed it! 256 B,
  • memory limit: 320 KB.
 • Music Compo:
  • playback time: up to 3 minutes.
 • Covox Compo:
  • playback time: up to 3 minutes.
 • Graphics Compo
 • VBXE Graphics Compo:
  • resolution up to 336x240 px, 256 colours.
 • Crazy Compo
  • surprise us! :)

FB


2017-09-13 18:03

[PL] Z okazji dnia programisty składamy wszystkiego najlepszego Sarze Tancredi-Scofield, która jak widać pracuje już nad demem na Last Party 2017!

[EN] Happy Programist Day to Sara Tancredi-Scofield (who's already working on her Last Party demo as you can see).

FB


2017-08-04 13:37

[PL] Już za tydzień Ironia 2017!

[EN] Next week is Ironia 2017!

FB


2017-06-26 14:21

[PL] Kaczor z Top Secret zaprasza Last Party 2017!

[EN] Kaczor from Top Secret Magazine invites you to Last Party 2017!

FB


2017-06-20 21:49

[PL] Darmową wejściówkę za zdjęcie przy bannerze na Pixel Heaven wylosował Miker!

[EN] Free ticket for taking a picture of our banner at Pixel Heaven has been drawn by Miker!

FB


2017-06-02 10:24

Decrunch, Wrocław

FB


2017-05-31 12:10

[PL] Premiera zaproszenia na Last Party 2017 na Outline.

[EN] Last Party 2017 invitation edition premiere on Outline.

FB


2017-05-28 12:00

[PL] Premiera polskojęzycznej wersji lastowej invitki na Pixel Heaven.

[EN] Last Party polish version invitation premiere on Pixel Heaven.

FB


2017-05-27 14:04

[PL] Opalenica to miejsce premiery najlepszego dema na Atari, Numena!

[EN] Opalenica - location of the Numen demo world premiere!

FB


2017-05-26 06:25

Darmowa wejściówka na Lasta zostanie wylosowana wśród osób obecnych na Pixel Heaven 2017, które:
1. sfotografują się z reklamą Lasta (banner musi być czytelny),
2. umieszczą tę fotografię na swoim wallu z linkiem do strony www.last.atari8.info
3. wkleją link do swojego wpisu jako komentarz do tego wpisu.

Wpis na wallu i komentarz musi pojawić się najpóźniej we wtorek 30 maja i być widoczny _publicznie_ co najmniej do losowania 7 czerwca.

FB


2017-05-25 20:51

[PL] Jesteśmy na Outline 2017!

[EN] We are on Outline 2017!

FB


2017-05-24 16:01

[PL] Czytajcie nowy Top Secret. Polecam reklamę Last Party 2017!

[EN] Read the Top Secret magazine. I recommend Last Party 2017 advertising!

FB


2017-05-23 11:13

Last Party odbywa się tuż po Bożym Narodzeniu dlatego pewne świąteczne elementy daje się jeszcze zauważyć...

FB


2017-05-23 00:07

Darmową wejściówkę na Lasta 2017 "wylosował" uczestnik Wapniaka Walti!

Kolejne okazje już w najbliższy weekend!

FB


2017-05-21 23:54

Last Party to doskonałe miejsce na wymianę doświadczeń :)

FB


2017-05-18 11:18

Konkurs-zdrapka: Który atarowski zlot reklamuje się w tym Top Secret?

FB


2017-05-17 08:56

"Szukajcie a znajdziecie"...

FB


2017-05-14 00:43

Darmowa wejściówka na Lasta zostanie wylosowana wśród osób obecnych na Wapniaku, które:
1. sfotografują się z reklamą Lasta (banner musi być czytelny),
2. umieszczą tę fotografię na swoim wallu z linkiem do strony www.last.atari8.info
3. wkleją link do swojego wpisu jako komentarz do tego wpisu.

Losowanie odbędzie się w poniedziałek 22 maja. Wpis na wallu i komentarz musi pojawić się najpóźniej w poniedziałek 15 maja i być widoczny _publicznie_ co najmniej do losowania 22 maja.

FB


2017-05-11 12:39

To już jutro! Najwyższy czas zacząć się pakować. Tradycyjnie będzie wejściówka na Lasta do zdobycia :)

FB


2017-05-08 12:50

Szukajcie mnie tam! :) Będzie darmowa wejściówka do zdobycia!

FB


2017-05-07 11:20

Przypominam, że jedną z zasad Last Party jest poszanowanie godności każdego uczestnika

FB


2017-05-02 08:48

Z odręcznym dopiskiem Jurgiego!

FB


2017-05-01 21:00

Oznaczamy? ;)

FB