2017-09-19 15:00

[PL] Konkursy

Tracyjnie podczas copy-party odbędą się na grafikę, muzykę, demo, intro oraz w kategorii wild. Prace konkursowe proszę przesyłać na adres vasco@atari8.info (będę potwierdzał otrzymanie plików, więc jeśli nie otrzymasz informacji zwrotnej w ciągu 3 dni, to wyślij ponownie) - najlepiej do 27 grudnia 2017 r.

Pracę na kompoty może zgłaszać każdy - nie jest konieczna obecność na zlocie autora/ów pracy.

W głosowaniu (systemem australijskim) wezmą udział uczestnicy zlotu (w tym posiadacze biletów wspierających).

Na zwycięzców czekają nagrody, np. zwycięzca demo compo otrzyma 500 zł.

Regulamin konkursów

 • Zasady ogólne:
  • aby dany konkurs się odbył, konieczne są minimum 3 prace co najmniej 2 autorów,
  • jeśli powyższa zasada nie zostanie spełniona, organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kilku konkursów (z zastrzeżeniem, że przed prezentacją zostanie podane do którego konkursu została pierwotnie zgłoszona),
  • prace w konkursach muzycznych i graficzych muszą być autorskie, tj. nie mogą być przeróbkami prac innych autorów,
  • prace w konkursach muzycznych i graficzych winny być dostarczone w popularnych formatach (ew. jako pliki uruchamialne),
  • prace, które korzystają z pamięci rozszerzonej, muszą umożliwiać zmianę użytych banków - może to być realizowane np. przez "wybieraczkę", dodatkowy plik konfiguracyjny lub poprzez dodatkowy blok, który będzie zawierać numery banków (taki blok nie wlicza się do limitu długości pracy w konkursach, które zawierają takie ograniczenie),
  • instrukcje nielegalne procesora 6502 są... nielegalne,
  • Atari ma wspaniałą architekturę, która umożliwia współdziałanie różnych pamięci zewnętrznych i rozszerzeń - tworzenie prac, które nie działają z nimi nie jest zgodne z tym regulaminem,
  • prace winny mieć opis w pliku .txt, który zawiera co najmniej: tytuł pracy, nazwę konkursu do którego jest zgłoszona, autorów,
  • prace niespełniające powyższych kryteriów mogą zostać przeniesione do crazy compo,
  • zgłaszając pracę do konkursu, oświadczasz, że ma ona status freeware.
 • Demo Compo:
  • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB - 2 banki muszą pozostać dla SpartaDOS X).
 • VBXE Demo Compo:
  • limit pamięci: 1056 KB (64+992, czyli 62 banki PortB - 2 banki muszą pozostać dla SpartaDOS X).
 • 16 KB Intro Compo:
  • limit długości pliku: 16 KB,
  • limit pamięci: 320 KB.
 • 256 B Intro Compo:
  • limit długości pliku: 256 B,
  • limit pamięci: 320 KB.
 • Music Compo:
  • czas trwania: do 3 minut.
 • Covox Compo:
  • czas trwania: do 3 minut.
 • Graphics Compo
 • VBXE Graphics Compo:
  • rozdzielczość do 336x240 pikseli, 256 kolorów.
 • Crazy Compo:
  • zaskocz nas! :)

[EN] Compo rules

Traditionally we'll have a graphic, music, demo, intro compos for the Atari XL/XE as well as wild compo. Entries can be sent to vasco@atari8.info – we'll confirm each entry so if you haven't heard from us for three days, please contact us again. Ideally we'd like to get them by the 27th of December.

We accept remote entries.

Visitors and people with supporter tickets can vote.

We expect prizes for the winners – for example a winner of the demo compo will get 500 PLN!

 • General rules:
  • at least three entries from at least two authors are required for the compo to go ahead,
  • if that's not the case, we reserve the right to merge the compos (however we'll let people know what compo particular entry was originally submitted to),
  • only original entries can be submitted to the music and graphic compos,
  • no covers, no remixes, no mash-ups,
  • music and graphics entries should be submitted in one of the popular formats (or as an executable file, but only if you really need!),
  • entries using the extended memory should allow us to choose the bank - it can be done by using a bank selector, additional config file or even by an extra block containing bank numbers (this block wont count against the file size in any size limited compos),
  • illegal 6502 instructions are... illegal,
  • Atari has a brilliant architecture that allows all sort of different expansions and extensions - submitting entries that won't work with them is against the rule,
  • entries should come with a .txt file including at least a name of the entry, compo this entry is submitted to and the author(s),
  • entries that don't meet the above-mentioned criteria may end up in a wild compo,
  • by submitting your entry you declare its freeware status.
 • Demo Compo:
  • memory limit: 1056 KB (64+992, 62 PortB banks, 2 banks need to be left for SpartaDOS X).
 • VBXE Demo Compo:
  • memory limit: 1056 KB (64+992, 62 PortB banks, 2 banks need to be left for SpartaDOS X).
 • 16 KB Intro Compo:
  • filesize limit: 16 KB,
  • memory limit: 320 KB.
 • 256 B Intro Compo:
  • filesize limit: yes, you guessed it! 256 B,
  • memory limit: 320 KB.
 • Music Compo:
  • playback time: up to 3 minutes.
 • Covox Compo:
  • playback time: up to 3 minutes.
 • Graphics Compo
 • VBXE Graphics Compo:
  • resolution up to 336x240 px, 256 colours.
 • Crazy Compo
  • surprise us! :)