[PL] Last Party 2017 to zlot miłośników Atari zorganizowany z okazji 20 rocznicy pierwszego copy-party w Opalenicy w 1997 r.

Zimowe edycje miały miejsce w latach 1997-2003. Dodatkowo w okresie 1999-2002 latem odbywało się Lato Ludzików a w 2006 Majówka. Czyni to Opalenicę miejscem, w którym zorganizowano najwięcej zlotów atarowskich w Polsce.

[EN] Last Party 2017 is an Atari party organised to celebrate the 20th anniversary of the first copy-party in Opalenica in 1997.

Winter editions were held in 1997-2003, additionally there was a Lato Ludzików summer party in 1999-2003 and a Majowka (May party) in 2006. It makes Opalenica a unique place with the highest number of Atari parties held in Poland.

Last Party '97

[PL] Last Party 2017 jest imprezą jednorazową, ale nie skupi się wyłącznie na wspominaniu dawnych czasów. Odbędą się tradycyjne konkursy na demo, intro, grafikę i muzykę na Atari.

Powiew nowości wprowadzony zostanie przez nowatorski system głosowania oraz możliwość uczestnictwa w konkursach dla atarowców z całego świata!

Rocznicowe Last Party odbędzie się na Stadionie Miejskim w Opalenicy, który (wraz z sąsiednim hotelem) był bazą pobytową reprezentacji Portugalii podczas EURO 2012! Bawić się będziemy w ogrzewanej hali sportowej o wymiarach 10x40 m. Do dyspozycji będą także sleeping roomy oraz węzeł sanitarny. Stadion jest otoczony parkiem.

[EN] Last Party 2017 is a one-time only event but it's not only focused on looking back at the old times. We'll have a regular demo, intro, graphic and music compos!

We accept remote entries and we will also allow remote voting for everyone who can't come to the party but would still like to support us by buying a ticket.

Last Party will take place at the Stadion Miejski (City Stadium) in Opalenica. This stadium (as well as the nearby hotel) was a camp base for the Portuguese football team during EURO 2012! We'll be partying in the sport hall (10 x 40 m). We'll have also a sleeping rooms and toilets/showers. There is a park around.

Atari Last Party

ul. Parkowa

64-330 Opalenica/PL